Evalueringsmøde i Onsdagsdamernes klub

Onsdagsdamernes klub – evalueringsmøde den 2. okt 2019.

 

Dagsorden:

 1. Ordstyrer – Hanne Stenbæk.
 2. Referent – Mette Killerup
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Grill aftenerne?
 6. Matchfee?
 7. Evt.

Til de enkelte punkter:

 1. Styregruppens formand Karen Garbøl aflagde beretning om årets gang i Onsdamernes klub. Se vedsendte bilag
 2. Lise Skovgaard fremlagde regnskabet for år 2019.
 3. Forløbet af grillaftenerne blev drøftet. Man blev enige om følgende:
 • Grillaften i juni måned skulle være en ” Surprise Aften” , hvilket betød, at alle deltagende til denne aften skulle medbringe en ret mad til en fælles buffet. Der vil komme opslag om dette, når vi nærmer os juni 2020. De øvrige grill aftener skal køre som hidtil.
 • Mere villighed til at melde sig som salatleverandør til de øvrige grillaftener efterspørges.
 • Afrydning og oprydning efter spisning bliver fremover struktureret, således at alle får lejlighed til at give “et nap” med.
 1. Matchfee: Der var stemning for at fastholde den nuværende matchfee.
 2. Evt. Følgende synspunkter kom på bordet:
 • Overvejende tilfredshed med afslutnings menuen.
 • Fint med holdspil den sidste spilledag
 • Lady Fyn og Pink Cup skulle være ikke tællende i turneringen.
 • Blokering i september kl 16.00 pg 16.10
 • Vigtigheden af positiv modtagelse af nye spillere.

til slut blev der overrakt blomster til Karen Garbøl og Lise Skovgaard, som  begge efter ” tro tjeneste” har valgt at ” takke af”. Onsdagsdamerne takker mange gange  for indsatsen i de forløbne år.

Nye medlemmer i styregruppen bliver Kirsten Rosenkilde og Bodil Mogensen. Vi byder jer velkommen i gruppen og ser frem til samarbejdet med jer.

Ref. Mette Killerup.

 

 

 

 

 

Beretning 2019 – Onsdagsdamerne

Beretning 2019.

Sæsonen 2019 er gået for Onsdagsdamerne. Vi har i år været 39 damer fordelt på, som det ser ud, 17 A – spillere og 22 B- spillere.

Det er en lille fremgang på 2 spillere i forhold til 2018. Der har været 19 spilledage. Vi har med glæde kunnet byde velkommen til flere nye damer i år.

Der har været 3 grill aftener.

Vi har i år været udfordret af tordenvejr på spilledagene, især er det gået ud oerv de sene eftermiddagshold.

Vi har som sagt holdt 3 grill aftener med 20 til 27 damer.

Der er vanen tro blevet lavet lækkert salatbord til vores medbragte grillkød.

I maj var vi inviteret til Lady Fyn på Midtfyns golfbane i Ringe.Som sædvanlig var vi flere damer fra Vestfyn, der deltog. I 2020 skal Lady Fyn afholdes i Svendborg.

Tak til Bente Madsen, fordi hun igen i år har stået for dameturen. 17 damer var med til Langesø Golfklub med golf og efterfølgene spisning.

Selv om det ikke hører ind under Onsdagsdamerne, vil jeg alligevel takke Kirsten Rosenkilde for hendes afvikling af Pink Cup med herrer. Det var en dejlig dag med stor deltagelse.

Tak til Kirsten!

Til afslutningen var vi i år 24 damer. Der blev spillet holdspil over 9 huller – spist tapas og uddelt årspræmier. En fin afslutning på året.

Jeg vil gerne takke alle for den opbakning, vi har fået – tak til dem, der har lavet salatbar og hjulpet med oprydningen.

Også tak for godt samarbejde i styregruppen.

Lise og jeg træder ud og lader nye komme til. Stor tak til Lise, fordi hun lod sig overtale til at tage 2019 med.

Styregruppen foreslår Kirsten Rosenkilde.

Tak for i år.

Karen Garbøl.