Status på banen 2022

 Banegennemgang:

Som udgangspunkt har vi forsøgt at lave en mere spændende bane, hvor fairways syner mindre uden at være det. Samt hvor vi så vidt det er muligt har forsøgt at klippe fairway udenom mange af de steder, der kan stå vand og give bløde områder, når det regner. Dette gør, at man måske skal spille banen på en anden måde, end man ”plejer”.

Som udgangspunkt klipper vi 3 spor (ca. 7,5 meter) semirough rundt om alle fairways, semirough klippes som forsøg frem til sommerferien i 1,5 tomme (ca. 38 mm).

Uden for semirough har vi de fleste steder 3-5 spor med klippet rough (ca. 4,5-7,5 meter). Disse klippes i 3 tommer (ca. 76 mm) som forsøg frem til sommerferien.

Som forsøg klippes alle trægrupper i 5 tommer (ca. 127 mm).

Vi har også forsøgt at lade højt rough stå mellem flere af hullerne for at skille hullerne fra hinanden, så de visuelt er delt mere op.

Fairways klippes i 15 mm.

Tee-steder ­klippes i 10 mm.

Forgreens klippes i 10 mm. Der klippes 2 spor hele vejen rundt om greens og 4-6 spor foran greens.

Greens klippes pt i 4 mm.

 

En golfbold er 44 mm !!

 

Hul 1:

 • Vi er i denne sæson begyndt at klippe fairway med rundt om de to bunkere og bagom green

Hul 2:

 • Vi har klippet fairway længere ud til højre for at undgå at så meget af det bløde område som muligt kommer i spil
 • Her klipper vi også fairway med bagom fairwaybunkeren i højre side og med bagom green
 • Til efteråret planlægger vi at plante nogle træer ved den første fairwaybunker i venstre side – dette for at rykke spillet længere mod højre, hvor fairway er klippet ud
 • På sigt planlægger vi at sløjfe fairwaybunkeren

Hul 3:

 • Her klipper vi fairway lidt længere til venstre for at undgå det bløde område i højre side
 • Her klipper vi også fairway bagom green og rundt om fairwaybunkeren i højre side

Hul 4:

 • Ingen ændringer

 

Hul 5:

 • Her har vi klippet fairway længere ud til højre for at undgå det bløde område i starten af hullet i venstre side
 • Også her klipper vi fairway med bagom green. Bag det store piletræ og bagom tee-stedet på hul 6 er der blevet høj rough

Hul 6:

 • Her havde vi oprindeligt rykket fairway små 20 meter frem mod greenen for at undgå det bløde/våde område. Men efter utilfredshed fra medlemmer i forhold til at der så var for langt ud til fairway, har vi valgt at klippe et stykke fairway før bakken, så fairway er delt op med semirough i mellem

Hul 7:

 • Her har vi klippet fairway længere op til venstre (uden at den er blevet smallere) for igen at undgå det bløde/våde område, der er i højre side af hullet
 • Vi har også her klippet fairway bagom green

Hul 8:

 • Her har vi klippet fairway lidt ind flere steder og klippet den lidt bredere andre steder. Visuelt syner hullet smallere, men klippet er bare flyttet lidt
 • Igen har vi klippet fairway med rundt om green

Hul 9:

 • Her har vi kun klippet fairway med rundt om green

Hul 10:

 • Her har vi klippet rundt om de to fairwaybunkere i venstre side og klippet fairway lidt ind (længere væk fra skoven) i højre side

Hul 11:

 • Her har vi klippet fairway lidt ind flere steder og lidt ud andre steder. Det er mest visuelt, vi har ændret på, hvordan hullet er klippet
 • Til efteråret planlægger vi at plante nogle ekstra træer ved fairwaybunkeren i højre side
 • På sigt planlægger vi at sløjfe fairwaybunkeren

Hul 12:

 • Her havde vi rykket fairway lidt frem (ca. 15 meter), men efter utilfredshed fra nogle medlemmer i forhold til, at der visuelt var for langt ud til fairway, har vi klippet en del af fairway tættere på tee-stedet

Hul 13:

 • Her har vi delt fairway op i to stykker med ét stykke fairway før søen og ét stykke efter søen op mod green samt et stykke semirough imellem
 • Her klipper vi også fairway rundt om venstre bunker og bagom green
 • Stykket der før var rough mellem hul 12, hul 13 og hul 14 er nu klippet rough
 • Her er vi også ved at gøre klar til nyt vinter tee-sted

 

Hul 14:

 • Her har vi klippet fairway lidt tættere på tee-stedet
 • Her vil vi også gerne flytte 42 tee-stedet frem i højre side af hullet

Hul 15:

 • Her havde vi også rykket fairway frem (ca. 20 meter) og lidt ind fra venstre, for at undgå det bløde/våde område. Men efter utilfredshed i forhold til, at der var for langt ud til fairway, har vi valgt at klippe den højre del af fairway lidt tættere på tee-stedet igen
 • Her klipper vi også fairway med bagom green

 

Hul 16:

 • Her har vi klippet fairway længere ud (væk fra skoven) for at undgå det bløde/våde område, der er i venstre side af hullet op mod green

Hul 17:

 • Her har vi gjort fairway lidt bredere i starten af hullet og rykket klippet (fairway) lidt længere væk fra skoven
 • Mellem hul 11 og hul 17 er der blevet lidt mere høj rough på bakketoppen
 • Vi klipper fairway helt ud til de to bunkere i højre side af hullet

Hul 18:

 • Her er der ikke de store ændringer. Vi har klippet fairway lidt ind flere steder og lidt ud andre steder

 

Generelt er der kommet lidt mere høj rough de steder, det ikke er i spil. Der er også kommet en lille smule mere klippet rough, hvor man dog stadigvæk kan finde sin bold. Mængden af semirough er stort set det samme, men til gengæld hænger klippemønstret bedre sammen nu, og derved har vi faktisk sparet en del timer på at klippe det, som vi klipper det nu.