Sprøjtemidler på golfbanen

Sprøjtemidler på golfbanen

Golfbaner med mindst 9 huller skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug til Miljøstyrelsen

Reglerne om anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner (golfbekendtgørelsen) betyder bl.a. at golfklubberne skal indberette deres sprøjtemiddelforbrug og – belastning til Miljøstyrelsen, og at Miljøstyrelsen har fastsat belastningslofter for, hvor meget sprøjtemiddelforbruget på banerne må belaste grundvand, natur og sundhed. Bag reglerne står et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialistisk Folkeparti, De Radikale, Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Reglerne omfatter også krav om og til sprøjtejournaler, krav til driften, herunder ved nyanlæg og dispensationsmuligheder ved nyanlæg, krav om alternativ bekæmpelse, regler vedr. bekæmpelse af invasive arter og en række andre ting.

Miljøstyrelsen fører kontrol med, at golfklubberne overholder reglerne, og golfklubberne kan blive politianmeldt og straffet med bøde, hvis kravet om indberetning ikke overholdes, belastningslofterne overskrides, krav om og til sprøjtejournaler ikke overholdes, hvis sprøjtemiddelforbrug og belastning ikke gøres tilgængelig for offentligheden, eller hvis vilkår knyttet til en eventuel dispensation tilsidesættes.

Baggrund

Golfbanerne dækker 12.000 hektar, og der blev i 2011 brugt ca. 2 tons sprøjtemidler på banerne. Tidligere eksisterede der en frivillig aftale fra 2005 mellem golfklubberne og Miljøministeriet om at mindske forbruget af sprøjtemidler. Aftalen gik ud på, at golfklubberne i 2008 skulle nedbringe forbruget til 0,1 kg aktivstof pr. hektar. I 2008 var forbruget på 0,23 kg pr. hektar og dermed langt fra reduceret tilstrækkeligt. Siden da er forbruget faldet yderligere, men uden at målet er nået.

Sprøjteforsøg

Vi er blevet godkendt til at være en del af et sprøjteforsøg mod sneskimmel, som udføres af Eurofins Agroscience.
Forsøget bliver udført på Puttinggreen og på hul 9, 15, 11 & 16 fra 15. september frem til jul.
Hold øje med gule jordsøm (på størrelse med markeringsmærker) som vil sidde i forkant af green. Disse mærker må IKKE flyttes eller fjernes!
I visse tidsrum i hverdagene kan der forekomme snore på de respektive huller – disse må gerne løftes og puttes under, bare ikke fjernes.

Årlig indberetning

Vestfyns Golfklub indberetter hvert år vores forbrug af sprøjtemidler – se rapporten over vores sprøjtemiddelforbrug og -belastning her nedenfor.

Sprøjtemiddelindberetning 2019

Sprøjtemiddelindberetning 2018

Sprøjtemiddelindberetning 2017

Sprøjtemiddelindberetning 2016

Sprøjtemiddelindberetning 2015