Lokal / ordensregler

Lokalregler – Vestfyns Golfklub

1. Banemarkeringer:
  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Røde pæle: Rødt strafområde
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
2. Pæle er ikke-flytbare forhindringer.

Røde og blå pæle på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Straf for overtrædelse af lokalregel 2: Den generelle straf.

3. Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds.

Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert , at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted .

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at: • Være kommet til at ligge stille på banen, eller • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul , der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokale regel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område , der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairwayreferencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul , der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to kø llel ængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokale regel:

• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil , og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert , at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold , der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert , er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel 3: Generel straf efter Regel 14.7a.

4. Træer.

De unge træer identificeret med net, blå markeringer eller støttepæle er områder med spilleforbud:
• Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f.
• Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel 4: Generel straf efter Regel 14.7a.

5. Provisorisk bold for en bold i et strafområde

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 12 og 13, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige ste d (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone (se Standard lokalregel E-1) er tilgængelig for dette strafområde , kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:
• Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
• Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet , i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold , inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold ) tæller ikke, eller
• Fortsætte med at spille den provisoriske bold , i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.
• Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil .

Straf for overtrædelse af denne lokalregel 5: Den generelle straf.

Udarbejdet: Januar 2019.
Godkendt af DGU: Januar 2019

Kort- og printvenlig version af Vestfyns Golfklubs lokalregler kan hentes via linket – Vestfyns Golfklubs lokalregler

 

——————————————————————

Ordensregler

Sikkerhed

Vær sikker på, at ingen rammes af køller eller bold under udførelse af dit slag

Overhold og bekræft din starttid

Vi oplever desværre indimellem, at folk går ud på banen uden at have bestilt og bekræftet den reserverede tid. Andre går ud, hvis de ser et ”hul.” Hvis dette hul findes imellem to starttider, kan det skabe et større pres på banen og man risikerer, at folk, som har bestilt og bekræftet deres tid, skal vente med at slå ud og dermed ikke kan overholde starttiden.

Slå jer gerne sammen

Vi ser tit, at der går mange tobolde ud. I Vestfyn tillader vi alt fra èn til max fire spillere i en bold. Skulle man have lyst til at booke sig på en starttid, hvor der er plads, står det alle frit for. Det er ofte en god oplevelse at spille med andre, end dem man plejer. Derfor en opfordring til at man slår sig sammen, hvis det er muligt.

Spiller man en tobold i en periode med mange tre- og firebolde, opfordrer vi ligeledes til tålmodighed fra tobolden, da den naturligt vil gå hurtigere, men måske ikke kan lukkes igennem grundet pres på banen og det naturlige brud i rytmen, det vil forårsage.

Spilletempo
Spil i godt tempo og hold trit

Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde

Fortrinsret på banen

Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.

Spiller du alene, har du ingen rettigheder og skal derfor altid lade 2, 3 eller 4 bolde gå ud først fra 1. tee. Du skal også straks lukke 2, 3 eller 4 bolde igennem, hvis de venter, ligesom du ikke selv har ret til at blive lukket igennem

Starter du/I på 10. tee, har du/I ingen rettigheder og skal derfor straks gennem hele runden lukke samtlige spillere igennem

Baneservice

Baneservice kan også være behjælpelig til med at sikre flowet på banen. Tal med dem, såfremt der er problematiske situationer med rytmen. Disse gode råd kombineret med Golfreglernes beskrivelse af god etikette for spilletempo bør være med til at sikre, at flowet på bane bliver godt og tilfredsstillende for alle spillere

Nedslagsmærker og turf

Vær god ved banen og andre golfspillere. Ret dine nedslagsmærker op og læg turf på plads.

Hunde på banen

Hunde er hjertelig velkommen på banen, men følgende regler skal overholdes:

  • Hunde må ikke være til gene for andre og skal føres i snor
  • Plasticposer skal medbringes og efterladenskaber skal fjernes øjeblikkeligt
  • Plasticposer efterlades ikke på banen, men i de opstillede skraldespande
  • Hunde må ikke betræde bunkers, greens eller teesteder. Overtrædelse af ovennævnte medfører bortvisning.

Ovennævnte regler gælder ikke for turneringer og matcher

 Hund på banen