Ordensregler

Overhold og bekræft din starttid

Vi oplever desværre indimellem, at folk går ud på banen uden at have bestilt og bekræftet den reserverede tid. Andre går ud, hvis de ser et ”hul.” Hvis dette hul findes imellem to starttider, kan det skabe et større pres på banen og man risikerer, at folk, som har bestilt og bekræftet deres tid, skal vente med at slå ud og dermed ikke kan overholde starttiden.

Spil i godt tempo og hold trit

Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i tre minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde

Fortrinsret på banen

Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.

Spiller du alene, har du ingen rettigheder og skal derfor altid lade 2, 3 eller 4 bolde gå ud først fra 1. tee. Du skal også straks lukke 2, 3 eller 4 bolde igennem, hvis de venter, ligesom du ikke selv har ret til at blive lukket igennem

Starter du/I på 10. tee, har du/I ingen rettigheder og skal derfor straks gennem hele runden lukke samtlige spillere igennem

Slå jer gerne sammen

Vi ser tit, at der går mange tobolde ud. I Vestfyn tillader vi alt fra èn til max fire spillere i en bold.

Skulle man have lyst til at booke sig på en starttid, hvor der er plads, står det alle frit for. Det er ofte en god oplevelse at spille med andre, end dem man plejer. Derfor en opfordring til at man slår sig sammen, hvis det er muligt.

I tilfælde af meget pres på banen, har Receptionen bemyndigelse / ret til at slå en-, to- og tre-bolde sammen.

Spiller man en tobold i en periode med mange tre- og firebolde, opfordrer vi til tålmodighed fra tobolden.

Sikkerhed

Vær sikker på, at ingen rammes af køller eller bold under udførelse af dit slag

Nedslagsmærker og turf

Vær god ved banen og andre golfspillere. Ret dine nedslagsmærker op og læg turf på plads.

Kørsel på banen

Pas på banen. Undgå så vidt muligt at køre på fairways og følg skiltningen.

Baneservice

Baneservice kan også være behjælpelig til med at sikre flowet på banen. Tal med dem, såfremt der er problematiske situationer med rytmen. Disse gode råd kombineret med Golfreglernes beskrivelse af god etikette for spilletempo bør være med til at sikre, at flowet på bane bliver godt og tilfredsstillende for alle spillere

Hunde på banen

Hunde er hjertelig velkommen på banen, men følgende regler skal overholdes:

  • Hunde må ikke være til gene for andre og skal føres i snor
  • Plasticposer skal medbringes og efterladenskaber skal fjernes øjeblikkeligt
  • Plasticposer efterlades ikke på banen, men i de opstillede skraldespande
  • Hunde må ikke betræde bunkers, greens eller teesteder. Overtrædelse af ovennævnte medfører bortvisning.

Ovennævnte regler gælder ikke for turneringer og matcher

 Hund på banen