Evalueringsmøde i Onsdagsdamernes klub

Onsdagsdamernes klub – evalueringsmøde den 2. okt 2019.

 

Dagsorden:

 1. Ordstyrer – Hanne Stenbæk.
 2. Referent – Mette Killerup
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Grill aftenerne?
 6. Matchfee?
 7. Evt.

Til de enkelte punkter:

 1. Styregruppens formand Karen Garbøl aflagde beretning om årets gang i Onsdamernes klub. Se vedsendte bilag
 2. Lise Skovgaard fremlagde regnskabet for år 2019.
 3. Forløbet af grillaftenerne blev drøftet. Man blev enige om følgende:
 • Grillaften i juni måned skulle være en ” Surprise Aften” , hvilket betød, at alle deltagende til denne aften skulle medbringe en ret mad til en fælles buffet. Der vil komme opslag om dette, når vi nærmer os juni 2020. De øvrige grill aftener skal køre som hidtil.
 • Mere villighed til at melde sig som salatleverandør til de øvrige grillaftener efterspørges.
 • Afrydning og oprydning efter spisning bliver fremover struktureret, således at alle får lejlighed til at give “et nap” med.
 1. Matchfee: Der var stemning for at fastholde den nuværende matchfee.
 2. Evt. Følgende synspunkter kom på bordet:
 • Overvejende tilfredshed med afslutnings menuen.
 • Fint med holdspil den sidste spilledag
 • Lady Fyn og Pink Cup skulle være ikke tællende i turneringen.
 • Blokering i september kl 16.00 pg 16.10
 • Vigtigheden af positiv modtagelse af nye spillere.

til slut blev der overrakt blomster til Karen Garbøl og Lise Skovgaard, som  begge efter ” tro tjeneste” har valgt at ” takke af”. Onsdagsdamerne takker mange gange  for indsatsen i de forløbne år.

Nye medlemmer i styregruppen bliver Kirsten Rosenkilde og Bodil Mogensen. Vi byder jer velkommen i gruppen og ser frem til samarbejdet med jer.

Ref. Mette Killerup.