Evalueringsmøde i Onsdagsdamernes klub

Evalueringmøde i Onsdagsdamernes klub den 3. oktober 2018.

Dirigent- Kirsten Rosenkilde.

Referent: Mette Killerup.

Formandens beretning.

På mødet fremlagde Karen Garbøl – styregruppens formand – den årlige beretning for sæsonen 2018, som vejrmæssigt kunne betegnes som vidunderlig.

Følgende facts blev fremlagt:

12 spillere i A gruppen

25 spillere i B gruppen

En tilbagegang på 9 spillere i forhold til sidste år.

3 grill aftener og 20 onsdage med golfspil.

Det nye tiltag i 2018 med præmieuddeling ved lodtrækning blev gennemført på omtalte grill aftener.

I dette år er indført pengeløs postkasse, hvilket er gået helt glat.

Følgende aktiviteter er afholdt i Onsdagsdamerne regi:

  1. maj – Lady Fyn i Faaborg Golfklub med deltagelse af 11 damer fra Vestfyns Golfklub.
  2. maj – Pink Cup med 36 spillende damer – stor tak til Kirsten Rosenkilde for initiativet.
  3. august – udflugt til Langesø Golfklub med 24 deltagende damer til såvel golf som spisning – ligeledes stor tak til Bente Madsen for planlægning og afvikling af turen.
  4. september – Afslutningsmatch med holdspil over 9 huller med deltagelse af 25 damer. En fin aften med velkomstdrink, tapasmenu, kaffe og småkager.

Også i år var præmiebordet dækket op med præmier til vindere i begge rækker. Dog var det været nødvendigt at indskrænke præmierækkerne fra 8 vindere i hver række til 6 vindere grundet tilbagegangen i antallet af spillere

Desværre måtte Jette Eriksen i marts måned melde fra i styregruppen på grund af sygdom. Lise Skovgård var villig til at gå ind i gruppen og være ansvarlig for regnskabet.

Fra styregruppen – Kirsten, Birgitte, Mette, Lise og Karen – stor tak medlemmerne for god opbakning, hjælp til afvikling af grill aftener, levering af salat og efterfølgende oprydning.

Tak fra Karen

Efterfølgende blev der en livlig debat om disse emner:

Hvordan øges antallet af Onsdagsdamer?

Udflugter for damer i Vestfyns Golfklub? – Bente Madsen var villig til at arrangere også i 2019

Pink Cup i 2019? Kirsten Rosenkilde ville være initiativtager i kommende sæson.

Følgende ideer og udsagn kom på bordet:

– Mere synlig reklame for onsdagsdamerne – måske i form af stor poster i receptionen

– Informationsaften med lettere traktement for måske kommende onsdagsdamer

– Løbende information med tekst og billeder som “appetitvækker” i klubbens nyhedsbrev

– Præmier til vinderne og klappræmier

– Pink Cup fremover enten lørdag eller søndag

– Længste drive – tættest på flaget ved grill aftener

– Onsdagsdamegolf i juli

I styregruppen vil vi diskutere ovennævnte ideer og udsagn. Forhåbentligt finder vi frem til realisable tiltag for golfsæsonen 2019.

Ref. Mette Killerup.