Klubben

Vestfyns Golfklub startede på initiativ af lokale fynboer tilbage i 1974, hvor golfsporten primært var for velhavende i eller nær større byer.

Med etableringen af Vestfyns Golfklub Vestfyns Golfklub ejes af klubbens medlemmer og alle indtægter går derfor til klubbens og banens udvikling og vedligeholdelse. Vestfyns Golfklub har som en af de ganske få golfklubber ansat en fuldtidstræner, der arrangerer golfkørekort og golfkurser af forskellig varighed og indhold og hjælper nye spillere med at erhverve spilletilladelse. Vi har mange trofaste sponsorer og kan tilbyde flere former for sponsorater. I løbet af året arrangerer vi desuden en række companydays for virksomheder, tilpasset arrangørens behov, og så besøger greenfeespillere fra hele landet os. Og kommer ofte igen.

Klik her for at se vores film “Vestfyns Golfklub – altid et besøg værd”– produceret af Lukas Kaldan

Målsætning

Vestfyns Golfklubs overordnede målsætning:

Vestfyns Golfklub vil, gennem et tidssvarende og spændende 18 hullers anlæg, hvor det enkelte medlem er i centrum, og alle har respekt for helheden, være den foretrukne golfbane på Fyn.

Vestfyns Golfklubs mål er:

 • at kunne tilbyde medlemmerne en top velplejet 18 hullers bane af høj kvalitet
 • at have et velfungerende socialt- og kammeratligt klubmiljø med udgangspunkt i golfspillets glæder
 • at kunne tilbyde gode træningsfaciliteter
 • at være velorganiseret med højt serviceniveau i gode faciliteter
 • at være en velordnet og attraktiv arbejdsplads
 • at være attraktiv for sponsorer
 • at være økonomisk robust
 • at have høj inddragelse af frivillige medlemmer
 • at være attraktiv for Greenfee-gæster og Company-days
 • at have højt informationsniveau om klubbens arbejde året rundt

Dette betyder blandt andet

 • at medlemstallet skal ligge på ca. 900 aktive medlemmer
 • at klubfaciliteterne er til rådighed for medlemmerne samt klubbens forskellige arrangementer.
 • at der i særdeleshed ved ansættelse af chefgreenkeeper, golfmanager samt ved indgåelse af kontrakt med protræner tages afsæt i denne målsætning
 • at man aktivt understøtter tilstedeværelsen af en golfshop
 • at greenfeen mindst ligger på niveau med de øvrige fynske golfklubber
 • at kontingentets størrelse skal afspejle målsætningerne vedrørende bane- og klubhusfaciliteter
 • at man har en aktiv sponsorpolitik

Vedtaget på  generalforsamling den 31. marts 2008.