Æresmedlemer i Vestfyns Golfklub

Gustaf Branth

For lang og tro tjeneste i klubben, heraf 10 års formandskab

Udnævnt den 25. November 1992

Orla Agerboe

For lang og tro tjeneste i klubben, heraf 17 år som formand for matchudvalget

Udnævnt den 11. Marts 1998

Ove Bisgaard

For initiativet til oprettelsen af Vestfyns Golfklub

Udnævnt den 18. Juni 1999

Kirsten Larsen
Kirsten Larsen

For lang og tro tjeneste i klubben med en hjælpsomhed som langt overstiger, hvad der kan forventes

Udnævnt den 21. Juni 2014