Klubbens historie

Dengang tilbage i juni 1974, hvor Vestfyns Golfklub startede, var der godt 100 medlemmer, idag har vi knap 1000 aktive medlemmer og støttemedlemmer, der elsker vores smukke golfbane i de fynske bøgeskove.

Tilbage i 2009 blev årsdagen som vanligt fejret af en lille gruppe medlemmer, der var med til at starte golfbanen tilbage i 1974. På selve dagen mindedes de seks opstarten af klubben ved at spille en runde på banen. Herefter gik turen hjem til Hanne og Nils Jørgen Heiden i Årup, og så blev der hygget på terrassen. Nils Jørgen Heiden lavede maden, som han så ofte tidligere har gjort ved forskellige arrangementer i klubben. Bl.a. til 25-års jubilæet i 1999, hvor han i løbet af ugen lavede mad til godt 500 mennesker. Men det er ikke kun mht. madlavning, at de første medlemmer af klubben har ydet et stort stykke arbejde i klubben.

”Vi var jo i begyndelsen af 30erne, og i starten var vi meget aktive og var holdledere for elitespillerne. Vi følte et ansvar for, at vores klub klarede sig bedre end de andre klubber,” husker Hanne Heiden. For hende og resten af familien blev golfen snart en livsstil, hvorfor det også var naturligt, at ægteparret blev juniorledere. ”Det har været en stor del af vores liv, så vi har lagt mange kræfter i klubben. Bl.a. gjorde vi også selv rent til at begynde med,” fortæller Hanne Heiden. ”Vi er meget stolte af Vestfyns, så vi har haft rigtig mange mennesker med ude på banen, og har prøvet at gøre dem interesseret i spillet også.

”Tilbage til dengang det hele startede med en annonce i avisen, hvor man søgte efter interesserede, kommende golfspillere i området. Det viste sig hurtigt, at interessen var der, og i 1974 blev de første seks huller anlagt, og man holdt stiftende generalforsamling. ”Dengang var golf en rigmandssport i Danmark og kun kendt i områder som København og Rungsted. Men vi gjorde vores til, at det skulle blive en allemandssport,” siger Nils Jørgen Heiden, der sad de første fem år i bestyrelsen.

”I begyndelsen var økonomien virkelig stram, men mange medlemmer valgte så at låne klubben lidt penge. Nogen ville endda ikke have indfriet gælden igen.” Til minde om Høher – en stor arv fra en af klubbens afdøde medlemmer gav yderligere skub i økonomien, og trinvis fik man udvidet til 18 huller i 1992. Faktisk er det derfor, at bænken på hul 16 er tilegnet Axel Høher og, at vi hvert år afvikler turneringen Höhers Mindepokal. Det var nemlig arven fra Axel Høher, der for alvor satte skub i Vestfyns Golfklub. I dag er antallet af greenfeespillere pænt voksende, bl.a. fordi vi sørger for at holde den høje standard mht. banen, som vi efterhånden er kendt for landet rundt. Så Hanne og Nils Jørgen Heiden og de andre medlemmer fra dengang i 1974 kan godt være stolte over det, de har været med til at skabe.

Hent dit jubilæumsskrift i klubben eller download det her