Målsætning

Vestfyns Golfklubs overordnede målsætning:

Vestfyns Golfklub vil, gennem et tidssvarende og spændende 18 hullers anlæg, hvor det enkelte medlem er i centrum, og alle har respekt for helheden, være den foretrukne golfbane på Fyn.

Vestfyns Golfklubs mål er:

 • at kunne tilbyde medlemmerne en top velplejet 18 hullers bane af høj kvalitet
 • at have et velfungerende socialt- og kammeratligt klubmiljø med udgangspunkt i golfspillets glæder
 • at kunne tilbyde gode træningsfaciliteter
 • at være velorganiseret med højt serviceniveau i gode faciliteter
 • at være en velordnet og attraktiv arbejdsplads
 • at være attraktiv for sponsorer
 • at være økonomisk robust
 • at have høj inddragelse af frivillige medlemmer
 • at være attraktiv for Greenfee-gæster og Company-days
 • at have højt informationsniveau om klubbens arbejde året rundt

  Dette betyder blandt andet

 • at medlemstallet skal ligge på ca. 900 aktive medlemmer
 • at klubfaciliteterne er til rådighed for medlemmerne samt klubbens forskellige arrangementer.
 • at der i særdeleshed ved ansættelse af chefgreenkeeper, golfmanager samt ved indgåelse af kontrakt med protræner tages afsæt i denne målsætning
 • at man aktivt understøtter tilstedeværelsen af en golfshop
 • at greenfeen mindst ligger på niveau med de øvrige fynske golfklubber
 • at kontingentets størrelse skal afspejle målsætningerne vedrørende bane- og klubhusfaciliteter
 • at man har en aktiv sponsorpolitik

Vedtaget på  generalforsamling den 31. marts 2008.