Målsætning

Vestfyns Golfklubs overordnede målsætning:

Vestfyns Golfklub kendetegnes ved at være en velfungerende golfklub, hvor det enkelte medlem med respekt for helheden skal være i centrum.

Vestfyns Golfklubs mål er

 • at kunne tilbyde medlemmerne en top velplejet 18 hullers bane af høj kvalitet
 • at have et velfungerende socialt- og kammeratligt klubmiljø med udgangspunkt i golfspillets glæder
 • at kunne tilbyde gode træningsfaciliteter
 • at være velorganiseret og derved levere et godt serviceniveau i gode faciliteter
 • at være en velordnet og attraktiv arbejdsplads.

  Dette betyder blandt andet

 • at medlemstallet skal ligge på ca. 900 aktive medlemmer
 • at klubfaciliteterne er til rådighed for medlemmerne samt klubbens forskellige arrangementer.
 • at der i særdeleshed ved ansættelse af chefgreenkeeper, golfmanager samt ved indgåelse af kontrakt med protræner tages afsæt i denne målsætning
 • at man aktivt understøtter tilstedeværelsen af en golfshop
 • at greenfeen mindst ligger på niveau med de øvrige fynske golfklubber
 • at kontingentets størrelse skal afspejle målsætningerne vedrørende bane- og klubhusfaciliteter
 • at man har en aktiv sponsorpolitik

Vedtaget på  generalforsamling den 31. marts 2008.