Bemandingsplan Fredagsmatch

 Anna-Lis & Christian / Grethe & Preben
 Annette & Tom / Pia & Leif
 Bodil & John / Lene & Mary
 Grethe & Preben / Alice & Benn
Skt. Hans match for hele klubben – tilmeld jer gerne
VFG Open 24 timers golf – tilmeld jer gerne
 Bodil & John / Anna-Lis & Christian
 Tom & Annette / Alice & Benn
 Lene & Mary / Alice & Benn
 Pia & Leif / Alice & Benn
 Tom & Annette / Anna-Lis & Christian
Afslutning – Alle

HUSK tilmelding via Golfbox

Kontaktoplysninger