Torsdagsherrerne er en officiel klub i Vestfyns Golfklub og hører under klubbens turneringskomité. Herrer på min. 20 år med officielt max handicap på 36 kan deltage. Klubben mødes hver torsdag og spiller under sportslige og sociale vilkår en tællende match, hvor der efter spillet er plads til hygge til fremme for det sociale klubliv. Sæsonen løber fra ca. medio april til udgangen af september med pause i juli måned. Spillere med max handicap 36 fra andre klubber kan deltage som gæst mod betaling af match- og greenfee, og kan således også vinde præmier. Der spilles i 2 rækker, som er A rækken med handicap indtil 19.6 og B rækken med handicap 19.7 – 36. En spiller kan ikke skifte række, men skal hele året spille i den række, som han startede i. På et hold, der spiller Torsdagsherrer, skal der altid være min 2 spillere, som er tilmeldt matchen. Der spilles 18 hullers matcher, skiftevis mellem slagspil og stableford. Under særlige omstændigheder (f.eks. sidst på sæsonen) kortes matchen ned til 9 huller. I disse tilfælde anbefales det for at undgå misforståelser, at spillere med handicap under 18,4 spiller alle 18 huller, hvis man har spillet de første 9 huller lig med eller bedre end handicap. Dette for at undgå, at matchledelsen indstiller til skønsmæssig nedsættelse af handicap til handicapkomitéen.

Der gives point for hver spillerunde, hhv. 7, 6, 5, 4, 3, 2 til de seks bedste scores, så alle med samme score får samme point i hver række. Alle øvrige deltagere får et point. Der spilles i 2 perioder. I forbindelse med foråret og efterårets afslutning er der præmier til de 5 bedste scores i hver række Der uddeles desuden præmier for hver torsdag i perioden. Endvidere uddeles der præmier for tættest flaget på hul 1 og 14. Ovenstående gælder for både A og B række. Ved sæsonafslutningen bliver spilleren fra henholdsvis A og B rækken med flest samlede point kåret som årets vinder.  Præmier skal afhentes inden den 1. December, uafhentede præmier tilfalder Torsdagsherreklubben. Der spilles torsdage med lodtrækning kl. 9.00 og 9:30 (starttider kl. 9.00 – 9.10 – 9.20 – 9.30 – 9.40 – 9.50 ) og igen kl. 16.00(starttider kl. 16.00 – 16.10 – 16.20 – 16.30). Der gøres opmærksom på, at uden for nævnte tidspunkter, har man ikke fortrinsret på banen. Spiller man udenfor nævnte tidspunkter booker man selv tid og bekræfter ved ankomst i klubhuset. Spillere der starter sent, anbefales at sikre sig, de har nogen at spille med. Erfaringen fra tidligere år er, at de fleste starter inden kl. 16:30. Summen af et holds antal tildelte slag må max være 90 dog undtaget sidste hold. Overtrædelse medfører tab af placering i dagens match. Der vælges en turneringsleder ifm. afslutningsmatchen. Turneringsledelsen er en del af klubbens turneringslederforum.

Ny bestyrelse på vej