Kontingenter gældende for 2018

Du kan se en samlet oversigt over medlemskaberne i VFG her

Golfkørekort 

Kr. 500. Beløbet refunderes, hvis du melder dig ind i klubben som fuldtidsmedlem (Aktive o/30 år) senest 8 uger efter kursusstart.

Kan ikke kombineres med andre rabatordninger – dvs. gør du brug af vores sæsontilbud til nye golfere, så refunderes beløbet ikke. 

Læs mere

Junior (til og med 21 år) 

Kontingent kr. 420 pr. kvt. Årligt kr. 1.680
Hertil kommer DGU Junior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Ungsenior (22-29 år) 

Kontingent kr. 840 pr. kvt. Årligt kr. 3.360
Hertil kommer DGU Junior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Senior (fra og med 30 år)

Kontingent kr. 1.535 pr. kvt. Årligt kr. 6.140
Hertil kommer DGU Senior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen og alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer
 • Ret til at benytte “Den fynske ordning” – læs mere her
 • Medtage én gæst (medlemmer fra andre klubber) pr. runde til halv greenfee
Studiemedlem (kræver studiekort og godkendt ansøgning)

Kontingent kr. 840 pr. kvt. Årligt kr. 3.360
Hertil kommer DGU Senior-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Kræver fremvisning af studiekort fra anerkendt uddannelsessted, som vi skal have en kopi liggende af i vores medlemskartotek samt en godkendt ansøgning.
Skriflig ansøgning om at blive studiemedlem sendes til info@vestfynsgolfklub.dk

Long Distance (med anden hjemmeklub end VFG)

Kontingent kr. 855 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 3.420
Hertil kommer DGU Long Distance-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen og alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer
 • Medtage én gæst (medlemmer fra andre klubber) pr. runde til halv greenfee
Flex

Kontingent kr. 410 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 1.640 inkl. 3 x greenfee
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af fuld greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af gæstegreenfee
 • Medtage én gæst (medlemmer fra andre klubber) pr. runde til halv greenfee
Flex+ (max 40 år gammel) 

Kontingent kr. 595 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 2.380 inkl. 9 x greenfee
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af fuld greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af gæstegreenfee
 • Medtage én gæst (medlemmer fra andre klubber) pr. runde til halv greenfee

Vigtigt

Kontingentbetaling skal være tilmeldt PBS ellers opkræves kr. 50,- ekstra pr. kvartal i fakturagebyr.

Ved manglende indbetaling af kontingent lukkes spillerettighederne i Golfbox

Tilmelding til PBS/Betalingsservice

Undgå kedelige rykkere og spar penge på fakturagebyr – tilmeld din kontingentopkrævning til betalingsservice

Betalingsservice online tilmelding – tryk her (kræver NemID)

HUSK at tilmelde ALLE medlemmer i familien til betalingsservice – også selvom du/I modtager en samlet opkrævning.

betalingsservice
CVR-nr. 55842612
PBS-nummer 01968556
Deb.grp.nr. 1

Kundenummeret er 11 nuller efterfulgt at dit 4-cifrede medlemsnummer (15 cifre i alt)
HVIS du har et 3-cifret medlemsnummer, skal du sætte 12 nuller foran medlemsnumret.

DGU FLEX

Årligt kontingent kr. 500
Hertil kommer DGU-Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen mod betaling af fuld greenfee – både på egen og fremmede baner
 • Fuld rettighed til at benytte alle træningsfaciliteter
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af gæstegreenfee

Som DGU-FLEX medlem har du IKKE ret at medtage gæster (medlemmer fra andre klubber) til halv greenfee, tilkøbe Sæsonkort til undervisning, medlemskab af Klub81 og Dobbeltdækker-aftalen .

Du er velkommen til at købe undervisningslektioner

 Flex ugedag (udgået medlemskab – oprettes ikke mere) 

Kontingent kr. 840 pr. kvt. Årligt kontingent kr. 3.360
Hertil kommer DGU Flex-kontingent og fælles ansvarsforsikring*

Rettigheder:

 • Fuld rettighed til at benytte 18 hullers banen alle hverdage indtil kl. 15:00
 • Benytte alle træningsfaciliteter
 Pitch & Put

Årligt kontingent kr. 300
Pitch & Put giver rettighed til at bruge alle træningsfaciliter

Som Pitch & Put- medlem har du IKKE ret til at spille 18-hullers banen. Det er udelukkende et træningsmedlemskab, hvor du udover medlemskabet har mulighed for at tilkøbe et Sæsonkort til undervisning

Passivt medlem / Støttemedlem

Årligt kr. 455 inkl. 2 x greenfee pr. år

Som passivt medlem / Støttemedlem kan du ikke selv booke tider i Golfbox. Henvend dig til kontoret enten på tlf. 63721920 eller via mail info@vestfynsgolfklub.dk, så hjælper vi gerne.

*DGU-kontingent og Kollektiv ansvarsforsikring

DGU-kontingent udgør pr. 1. januar 2018
(evt. ændringer af DGU-kontingentet vil blive opdateret efter repræsentantskabsmødet den 17. marts 2018)

 • Juniorer kr. 83,- pr. år
 • Seniorer kr. 155,- pr. år
 • Long Distance kr. 83,- pr. år
 • Flex kr. 155,- pr. år

Kollektiv ansvarsforsikring udgør pr. 1. januar 2017:

 • kr. 12,- pr. år

DGU-kontingent og Kollektiv ansvarsforsikring opkræves helårligt i 2. kvartal

Evt. Ændring / opsigelse af medlemskab – se mere her