Onsdagsdamerne

Den 4. april holdt Onsdagsdamerne ” opstartsmøde” for nye interesserede såvel som ”gamle” rutinerede kvindelige golfspillere i VFG.

I mødet deltog 30 damer, blandt disse var en del nye golfspillere, der har lyst til deltage i vores hyggelige spilledage samt efterfølgende sociale arrangementer . Vi byder alle nye spillere velkomne og håber, at I vil føle jer godt tilpas. Der er selvfølgelig altid mulighed for at stille spørgsmål, hvis man er i tvivl om et eller andet .

I sæsonen 2024 spiller vi som før i to rækker:
A – rækken 0 – 26,5 ( 0 – 30 slag)
B – rækken 26,6 – 50 (26,7 – 55 slag)

Skulle ens handicap være over 50, og man er vant til at gå 18 huller, kan der dispenseres.

Betaling for hele sæsonen er kr. 400 , som indbetales på konto nr 0815- 8159737439 eller kr. 40 pr gang som indbetales ved tilmelding via mobile pay på 3877HQ.

Hvis du skulle få lyst til at blive en del af Onsdagsdamernes klub, gælder følgende:
Du kan spille med engangsbetaling på 40 kr. 2 gange ( 80 kr.) Dette beløb kan fratrækkes de kr. 400 som gælder for hele sæsonen, hvis du ønsker at fortsætte i Onsdagsdamernes klub.

Første spilledag er den 10. april – sæsonen slutter sidste onsdag i september.

På mødet orienterede Birte om følgende:
1. Onsdag den 24. april er der socialhygge med spisning efter golfen – pålægs/ ostebord med brød. Der vil være løbende start fra kl. 15.00
2. Onsdag den 19.06 påtænker vi i forbindelse med klubbens jubilæum at arrangere ”Åben Match”, hvilket betyder, at andre dameklubber i det fynske område inviteres til at spille med os. Greenfee vil være 200 kr. GFO ordningen kan ikke bruges ved en åben match. Angående spisning kommer der information herom senere.
3. Der er i lighed med tidligere år interesse for en dameudflugt til en anden klub. I år går turen til vores venskabsklub – Fredericia Golfklub fredag den 31. 05. 2024.

Det glæder udvalget, at så mange interesserede var mødt op. Nu håber vi , at I har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Onsdagsdamernes Klub.

Udvalget er:
Tovholder: Birte Christensen – 30591161 – birtedam@mail.dk
Kirsten Gunderlund – 40426608 – kirsten-bjarne@mail.dk
Birgitte Jørgensen – 27388885 – bbmbel@jubii.dk
Bodil Mogensen – 22629293 – bodilpmp13@gmail.com
Mette Killerup – 27660156 – mettekillerup@gmail.com