Seniorklubben af 2015

Leif Schjøtz

Formand for Seniorklubben

Leif Schjøtz
Højmarken 23
5491 Blommenslyst

Tlf.: 29468422 eller 65967157

Email.: l.bschjoetz@gmail.com

Knud Ørnstrøm

Seniorklubbens bestyrelse

Knud Ørnstrøm
H. P. Simonsens Alle 71
5250 Odense SV

Tlf.: 61284536 eller 66174536

Email: knud-oernstroem@dsa-net.dk

Gyda Plum

Seniorklubbens bestyrelse

Gyda Plum
Willemoesgade 7
5610 Assens

Tlf.: 22836407 eller 64712007

Email: oleplum@dlgpost.dk

Regler for Seniorklubben af 2015

Medlemmer af VFG, der er fyldt 62 år kan optages i Seniorklubben, dog kan ægtefæller eller samlever som ikke opfylder aldersbetingelserne også deltage aktivt.

Der kan højest optages 100 medlemmer.

Nye medlemmer optages løbende.

For at blive optaget i Seniorklubben, skal man have et indeks der er 44 eller derunder. Samtidig skal man have et nødvendigt kendskab til almindelige golfregler.

Medlemmerne skal til enhver tid rette sig efter de af DGU fastsatte regler.

Det samme gælder lokale regler fastsat af VFG og Seniorklubben af 2015.

Der gøres opmærksom på, når der spilles til vintergreen spiller alle i eget indeks, der vil blive reguleret i vores regi ved score over 18 point på ni huller.

Ved spil på sommergreens, reguleres der efter normalt indeks.

Ved fødselsdage og lignende vil der ikke blive vist opmærksomhed fra klubben.

Årets gang

Sæsonen er opdelt i en sommersæson og en vintersæson.

  • Vintersæsonen går fra 1. oktober til 31. marts
  • Sommersæsonen går fra 1. april til 30. september

Handicap regler:

I sommersæsonen spilles der efter DGU´ regler med regulering af handicap (indekset) både op og ned.

I vintersæsonen   fra 1. oktober til 1. april spilles der med normalt handicap (indeks) indtil der ikke længere bliver reguleret fra klubbens side (f.eks. fordi der spilles til vintergreens eller der lægges op)

Der gøres opmærksom på, at når der spilles til vintergreens, så spiller alle i eget indeks, der vil blive reguleret i vores regi ved score over 18 point på 9 huller.

Tirsdagsmatcher:

Fra den 1. januar 2019 er mødetiden:

  • 1. april til 30. september kl. 8.00 – 8.20 med udspil kl. 8.35
  • 1. oktober til 31. marts kl. 8.45 – 9.00 med udspil kl. 9.15

Der spilles fortrinsvis i 3 eller 4 bolde på hele banen.
Er der under 30 spillere, spilles der på én af siderne på skift.

Der spilles hele året, dog ikke i juli måned og fra juleafslutningen til første tirsdag efter 01. januar.

HUSK tilmelding på Golfbox

Præmiefordeling ved matcherne (der spilles i to rækker damer/herrer):

Der spilles fortrinsvis på hele banen.
Der udløses først præmier ved deltagelse af min 15 spillere.
Det udløser en 1. præmie i hver række på begge sider af banen.
Er der 40 eller flere spillere, er der både en 1. og en 2. præmie i hver række.
Spilles der kun på én af siderne, er der en præmie i hver række.
Ved flere end 20 spillere er den en 1. og 2. præmie i hver række

Fællesspisning

Der arrangeres 4 årlige spisninger, hvor der spilles match med præmier som ovenfor nævnt, afhængig af matchformen. Præmier der ikke er afhentet inden næste præmieuddeling tilfalder Seniorklubben.

Der er spisning på følgende datoer i 2019:

  • Tirsdag d. 26. marts
  • Tirsdag d. 25. juni
  • Tirsdag d. 24. september
  • Tirsdag d. 10. december

Spil ud af huset:

  • Tur til Barløseborg Golfklub tirsdag den 27. august kl. 8.30. Pris kr. 250
  • Sensommertur i uge 37 (dagene 11. til 14. september)

Gældende fra 01. august 2019