Seniorklubben af 2015

Leif Schjøtz

Formand for Seniorklubben

Leif Schjøtz
Højmarken 23
5491 Blommenslyst

Tlf.: 29468422 eller 65967157

Email.: l.bschjoetz@gmail.com

Knud Ørnstrøm

Seniorklubbens bestyrelse

Knud Ørnstrøm
H. P. Simonsens Alle 71
5250 Odense SV

Tlf.: 61284536 eller 66174536

Email: knud-oernstroem@dsa-net.dk

Gyda Plum

Seniorklubbens bestyrelse

Gyda Plum
Willemoesgade 7
5610 Assens

Tlf.: 22836407 eller 64712007

Email: oleplum@dlgpost.dk

Årets gang

Sæsonen er opdelt i en sommersæson og en vintersæson.

 • Vintersæsonen går fra 1. oktober til 31. marts
 • Sommersæsonen går fra 1. april til 30. september
Handicap regler:

I sommersæsonen spilles der efter DGU´ regler med regulering af handicap (indekset) både op og ned.

I vintersæsonen   fra 1. oktober til 1. april spilles der med normalt handicap (indeks) indtil der ikke længere bliver reguleret fra klubbens side (f.eks. fordi der spilles til vintergreens eller der lægges op)

Ved spil til vintergreens spilles der med indeks rundet op eller i forhold decimalerne, f. eks. 18,6 til 19 og 21,4 til 21, der reguleres altid ned, hvis man har opnået mere end 18 points på 9 huller.

Ved spil til sommergreens i vintersæsonen spilles der med indeks reguleret efter banens slope. Der reguleres altid ned, hvis man scorer mere end 18 point på 9 huller. Efter normale regler.

Tirsdagsmatcher:

Fra den 1. januar 2019 er mødetiden:

 • fra 1. april til 30. september kl. 8.00 – 8.30 med udspil kl. 8.45
 • fra 1. oktober til 31. marts kl. 8.45 – 9.00 med udspil kl. 9.15

Der spilles 3 eller 4 bolde på hele banen såfremt der er behov derfor.

Der spilles hele året, dog ikke i juli måned og fra juleafslutningen til første tirsdag efter 01. januar.

Præmiefordeling ved matcherne (der spilles i to rækker damer/herrer):

Der udløses først præmier ved deltagelse af i alt 15 deltagere tilsammen, der spilles i to rækker.

 • Ved deltagelse af 6 til 10 deltagere, er der én præmie i hver række
 • Ved deltagelse af 11 deltagere og derover, er der to præmier i hver række
 • Ved spil på både forni- og bagni udløses der max. én 1. og 2. præmie i hver række, på både for-og bagni

Der arrangeres 4 årlige spisninger, hvor der spilles match med præmier som ovenfor nævnt, afhængig af matchformen. Præmier der ikke er afhentet inden næste præmieuddeling tilfalder Seniorklubben.

Der er spisning på følgende datoer i 2019:

 • Tirsdag d. 26. marts 2019
 • Tirsdag d. 25. juni 2019
 • Tirsdag d. 24. september 2019
 • Tirsdag d. 10. december 2019

Regler for Seniorklubben af 2015

Medlemmer af VFG, der er fyldt 62 år kan optages i Seniorklubben, dog kan ægtefæller eller samlever efter at være fyldt 60 år også deltage aktivt.

Der kan højest optages 100 medlemmer.

Nye medlemmer optages løbende.

For at blive optaget i Seniorklubben, skal man have et indeks der er 44 eller derunder. Samtidig skal man have et nødvendigt kendskab til almindelige golfregler.

Medlemmerne skal til enhver tid rette sig efter de af DGU fastsatte regler.

Det samme gælder lokale regler fastsat af VFG og Seniorklubben af 2015.

Der gøres opmærksom på, når der spilles til vintergreen spiller alle i eget indeks, der vil blive reguleret i vores regi ved score over 18 point på ni huller.

Ved spil på sommergreens, reguleres der efter normalt indeks.

Ved fødselsdage og lignende vil der ikke blive vist opmærksomhed fra klubben.

Spil ud af huset:

Vi vil som tidligere, forsøge at arrangere en match i foråret 2019.

Der arrangeres en sensommertur i uge 37 (Dagene 11-14 sept. 2019)

Gældende fra 01. januar 2019