Tirsdagsgolf / Kaniner

Tirsdagsgolf / Kaniner

Kære nye medlemmer

Velkommen i Vestfyns Golfklub.

Her i Golfklubben findes der flere ”klubber i Klubben”. Er du helt ny eller mere erfaren golfspiller, vil vi meget gerne byde dig velkommen til Tirsdagsgolf, der er én af klubberne i Klubben.

Hver tirsdag fra 1. tirsdag i april måned til 1. tirsdag i oktober måned mødes nye spillere i handicap 54 – 36,1 der spiller i B-rækken (kaldet kaniner) og mere erfarne spillere, måske i handicap ≤ 36 og der spiller i A-rækken. Nye og erfarne spillere får i tirsdagsgolf mulighed for en 9 huls match én gang om ugen.

Frivillige: I Vestfyns Golfklub er vi mange frivillige golfere, der har lyst til at spille golf med dig og lære dig mange af golfspillets facetter, når du har erhvervet golfkørekortet.

Alle vi frivillige ønsker på denne måde, at du får mest ud af dit medlemskab i Vestfyns Golfklub.

 

Tirsdagsgolf

Kom og spil med.

Spillerne møder ind mellem kl. 15.00 og 17.30 og går ud i små hold. Det sidste hold går ud kl. 17.30. Der spilles en match over 9 huller. Fra hul 1 – 9 eller fra hul 10 – 18.

Når du ankommer, skal du melde din ankomst i ”Buret” i Klubhuset. Du bliver derefter sat på hold med en eller to andre spillere. Den ene spiller vil være en mere erfaren spiller, der kan hjælpe dig med både skrevne og ikke mindst uskrevne regler, samt den etikette der altid følger med i golf.

Efter runden er det almindeligt at mødes i/ved klubhuset til en forfriskning (for egen regning) og samvær med spillere fra andre af dagens hold. Tirsdagsklubben lægger stor vægt på det sociale fællesskab, der er en del af formålet med klubben i Klubben.

Tilmelding og betaling.

Tilmelding foretages i Golfbox. Du tilmelder dig matchen og betaler i MobilePay til det nr. der er opgivet i ”info” for tirsdagsgolf. Senest kl. 14.30 samme dag. Her skal du også framelde dig, hvis du bliver forhindret i at deltage. Opstår forhindringen først efter tilmeldingsfristens udløb, skal du give telefonisk besked til en af dagens kontaktpersoner (står under dagens Tirsdagsgolf), så vi ikke forgæves står og venter på dig.

 1. 1. tirsdag i måneden spiller vi en match med gunstart kl. 17.00 og efterfølgende fællesspisning. Under middagen uddeles præmier til vinderne af dagens match samt til de spillere, der har scoret flest point i den forløbne måned. Der er præmier til både kaninerne i B-rækken og spillere i A-rækken. Husk tilmelding senest onsdag i ugen før fællesspisningen.

 

Priser

Tirsdagsgolf – 9 huller: 25 kr. pr. gang.

Det er muligt at betale et engangsbeløb på 450 kr. for hele sæsonen (deltager du de fleste tirsdage i sæsonen, vil du hermed opnå en besparelse)

Tirsdagsgolf med gunstart og spisning: 25 kr. + 135 kr. for mad.

Kanin- og superkaninturneringer 2024

Kaninturneringer – handicap 36,1 – 54

I 2024 spiller Vestfyns Golfklub i pulje med Blommenslyst Golfklub og Langesø Golfklub. Der spilles stableford over 9 huller – gunstart.

Til hver match er der brug for 9 spillere (4 spillere som absolut minimum), så tilmeld dig endelig. Der er intern tilmelding i Golfbox og herefter sætter kaninlederen det hold, der skal deltage. Det er gratis at deltage, men der er obligatorisk spisning efter matchen for egen regning – betales i Golfbox.

 

Superkaninturneringer – handicap 36,1 – 45

I 2024 spiller Vestfyns golfklub i pulje med Midtfyns Golfklub og Golfklubben Lillebælt. Der spilles hulspil over 18 huller. 2 damesingler og 2 herresingler og 1 mixed foursome.

Til hver match er der brug for 6 spillere (3 damer og 3 herrer) men 4 spillere er et absolut minimum. Så tilmeld dig endelig. Der er intern tilmelding i Golfbox og herefter sætter superkaninlederen det hold, der skal deltage. Det er gratis at deltage, men der er obligatorisk spisning efter matchen for egen regning – betales på stedet via MobilePay.

Tag fat i os, hvis du er interesseret i at høre mere om Tirsdagsgolf, golfturneringer i egen og i andre klubber. Du er også velkommen til at tage en folder om ”Tirsdagsgolf og banetræning torsdag” . (folderen findes på opslagstavlen i Klubhuset) og du kan bruge Golfbox til at orientere dig i – under Klubturneringer.

Foruden golfspillet prioriterer vi det sociale aspekt meget højt. Kom og vær med i et dejligt samvær med en masse glade og hyggelige mennesker.

Vi glæder os til at se dig.

 

Tirsdagsgolfens frivillige

 • Udvalgsmedlem
 • Per Skodborg Jørgensen
 • Tlf.: 4053 2880
 • Email: per@skodborg.com 

 • Udvalgsmedlem
 • Niels Dieter Röck
 • Tlf.: 2466 9463
 • Email: ndr@dadlnet.dk

Opgaver og kompetencer

Opgaver og kompetencer

Formål

At udbrede kendskabet til Tirsdagsgolf, så det bliver det bærende element i indføring af nye medlemmer og spillere i handicapgruppen 36,1-54 i Vestfyns Golfklub – både socialt og spillemæssigt.

Kompetencer

Udvalget indgår i Vestfyns Golfklubs organisation med reference til den bestyrelsesansvarlige for klubber i Klubben. Udvalget konstituerer sig selv, og er selvsupplerende. En gang årligt afholdes evaluerings- og planlægningsmøde. Til mødet deltager, foruden udvalgets medlemmer, bestyrelsens repræsentant for klubber i Klubben og Vestfyns Golfklubs daglige leder.
Formanden for udvalget indkalder ovennævnte, hvis der er behov for det.

Opgaver

Formanden fordeler udvalgets opgaver og koordinerer i samarbejde med daglig leder indføringen af nye medlemmer. Formanden deltager i de møder, der indkaldes til i VFG samt i det årlige planlægningsmøde med øvrige fynske klubber til planlægning af årets kanin- og superkaninturnering.

Udvalgets opgaver fordeles som følger:

Tirsdagsgolf

Forestå afviklingen af Tirsdagsgolf, herunder.:

 • Bemanding af “buret”
 • Scorekort udskrives forud for matchen
 • Der indsættes et regelspørgsmål på scorekort
 • Sammensætte hold
 • Indberette i Golfbox efter spillet, så spillernes handicap justeres efter gældende regler
 • Præmieudregning
 • Planlægge tirsdagsmatch med gunstart og spisning hver den første tirsdag i måneden inkl. præmieoverrækkelse
 • Informere om deltagelse i Kanin-,Superkanin- og Regionsturneringer mv.

Kanin- og Superkaninlederarbejdet

Ved hjemmekampe at sørge for den praktiske afvikling, herunder.:

 • “Sætte hold” og sørge for bespisning
 • Kaninlederen kontakter ca. 3 dage før matchen udeholdets ledere
 • Ved udekampe at “sætte holdet” og være praktisk hjælp ved selve matchens afvikling.
 • Alle spillere skal deltage i spisning, både ude og hjemme (obligatorisk)
 • Udvalgets medlemmer og handicapspillernes opgave er, at indføre nye medlemmer i etikette, spil på banen, hastighed, regler i praksis m.v. ved spil på 9-huller på stor bane.

 

Revideret og godkendt af udvalget, marts 2024.