Tirsdagsgolf / Kaniner

Kære nye medlemmer

Velkommen i Vestfyns Golfklub.

Her i Golfklubben findes der flere ”klubber i Klubben”. Er du helt ny eller mere erfaren golfspiller, vil vi meget gerne byde dig velkommen til Tirsdagsgolf, der er én af klubberne i Klubben.

Hver tirsdag fra april måned til ind i oktober måned mødes nye spillere i handicap 54 – 36,1 som spiller i B-rækken (kaldet kaniner) og mere erfarne spillere, måske i handicap ≤ 36 og som spiller i A-rækken. Nye og erfarne spillere får i tirsdagsgolf mulighed for en 9 huls match én gang om ugen.

 

Frivillige: I Vestfyns Golfklub er vi mange frivillige golfere, der har lyst til at spille golf med dig og lære dig mange af golfspillets facetter, når du har erhvervet golfkørekortet.

 

Alle vi frivillige ønsker på denne måde, at du får mest ud af dit medlemskab.

Tirsdagsgolf

Kom og spil med om tirsdagen fra april måned til ind i oktober måned.

Spillerne møder ind mellem kl. 15.00 og 17.30 og går ud i små hold. Det sidste hold går ud kl. 17.30.

Der spilles en match over 9 huller. Fra hul 1 – 9 eller fra hul 10 – 18.

Når du ankommer, skal du melde din ankomst i ”Buret” i Klubhuset. Du bliver derefter sat på hold med en eller to andre spillere. Den ene spiller vil være en mere erfaren spiller, der kan hjælpe dig med både skrevne og ikke mindst uskrevne regler, samt den etikette der altid følger med i golf.

Efter runden mødes vi i/ved klubhuset til en forfriskning og samvær med dagens øvrige spillere. Tirsdagsklubben lægger stor vægt på det sociale fællesskab, der er en del af formålet med klubben i Klubben.

 

Tilmelding og betaling.

Foregår i Golfbox – Her tilmeldes og betales efter anvisningen for tirsdagsgolf, senest kl. 14.30 samme dag. Her kan du også framelde dig, hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage. Har du spørgsmål, så henvend dig til en af tirsdagsgolfens kontaktpersoner – kontaktinformation findes i Golfbox under dagens Tirsdagsgolf.

Bliver du forhindret i at deltage efter tilmeldingsfristens udløb, bedes du give besked på tlf. til dagens kontaktperson, så vi ikke venter forgæves på dig.

 1. 1. tirsdag i måneden er der match med Gunstart kl. 17.00 og efterfølgende fællesspisning. Efter middagen uddeles præmier til de spillere, der har scoret flest point i den forgangne måned. Der er præmier til både kaniner (B-rækken) og spillere i A-rækken.

 

Priser

Tirsdagsgolf – 9 huller: 25 kr. i matchfee, der bruges til præmier.

Det er muligt at betale et engangsbeløb på 450 kr. for hele sæsonen (deltager du de fleste tirsdage i sæsonen, vil du hermed opnå en besparelse)

Tirsdagsgolf med fællesspisning: 125 kr. for spisning samt kaffe/the.

2023

Fynske Kanin- og Superkaninturneringer for nye golfspillere.

Hovedformålet med turneringerne er, at give spillere mulighed for at spille på andre baner og at mødes med andre golfere i den fælles interesse for spillet.

Kaninturnering:

Der er 12 golfklubber på Fyn, der er tilmeldt Kaninturneringen i 2023.

I pulje 1 spiller Vestfyns Golfklub sammen med Odense Golfklub, Fåborg Golfklub og Midtfyns Golfklub

Kaninmatchene afvikles på flg. måde:

Spillere i golfhandicap 36,1 – 54 er velkomne til at tilmelde sig Kaninturneringen.

Der spilles stableford over 9 huller – gunstart. Alle fire klubber deltager med 4 – 9 spillere. Kan alle klubber ikke stille med 9 deltagere, bliver den samlede score udregnet efter klubben med færrest antal deltagende, dog min. 4 spillere.  Det er gratis at deltage i alle matcher, dog er det obligatorisk at man spiser sammen efter spillet. Maden betaler man selv for.

Interesserede spillere tilmelder sig i Golfbox (intern tilmelding i Vestfyns Golfklubs Klubturneringer). Efter endt tilmelding i den interne tilmelding, vil kaninlederen sætte holdet og de tilmeldte spillere kontaktes.

Ved matcherne deltager der altid en eller to medlemmer fra Tirsdagsudvalget, der er med som kaninledere, og de har medansvar for, at matchen forløber som den skal.

 

Superkaninturnering:

Der er 8 golfklubber på Fyn, der er tilmeldt Superkaninturneringen i 2023.

Vestfyns Golfklub spiller i pulje 2 sammen med Odense Golfklub, Golfklubben Lillebælt, Skt. Knuds Golfklub

Superkaninmatchene afvikles på flg. måde:

Spillere med handicap 36,1 – 45 har fortrinsret til at deltage i Superkaninturneringen. Dog må der bruges 2 spillere i handicap 33 – 36 i hver match og 2 spillere i handicap 45,1 – 50 dog max 2 spillere i alt. Det handicap som spilleren har 6 dage før en match er gældende for matchen. Dette gælder kun for spillere i handicap 33 og 50

Klubberne i puljen spiller match sammen to og to – en gang på hjemmebane og en gang på den anden klubs bane.

Der spilles hulspil over 18 huller, med 6 spillere (3 damer og 3 herrer) på hvert hold. Der spilles 2 damesingler, 2 herresingler og 1 mixed foursome. Der skal minimum være 4 tilmeldte spillere fra hver klub. Matchene spilles med fuldt handicap. I mixed foursome beregnes spillernes handicap som et gennemsnit af begge spilleres handicap.

Det er gratis at deltage i alle matcher, dog er det obligatorisk at man spiser sammen efter spillet. Man betaler selv for maden via MobilePay på stedet.

Interesserede spillere tilmelder sig i Golfbox (intern tilmelding i Vestfyns Golfklubs Klubturneringer).

Ved matcherne deltager der altid en eller to medlemmer fra Tirsdagsudvalget, der er med som superkaninledere, og de har medansvar for at matchen forløber som den skal.

 

Tag fat i os, hvis du er interesseret i at høre mere om Tirsdagsgolf, golfturneringer i egen og i andre klubber. Du er også velkommen til at tage en folder om ”Tirsdagsgolf og banetræning torsdag” . (folderen findes på opslagstavlen lige inden for døren i Klubhuset) og du kan bruge Golfbox til at orientere dig i – under Klubturneringer.

Foruden golfspillet prioriterer vi det sociale aspekt meget højt. Kom og vær med i et dejligt samvær med en masse glade og hyggelige mennesker.

Vi glæder os til at se dig.

 

Tirsdagsgolfens frivillige

 • Udvalgsmedlem
 • Per Skodborg Jørgensen
 • Tlf.: 4053 2880
 • Email: per@skodborg.com 

 • Udvalgsmedlem
 • Niels Dieter Röck
 • Tlf.: 2466 9463
 • Email: ndr@dadlnet.dk

Opgaver og kompetencer

Opgaver og kompetencer

Formål

At udbrede kendskabet til Tirsdagsgolf, så det bliver det bærende element i indføring af nye medlemmer og spillere i handicapgruppen 36,1-54 i Vestfyns Golfklub – både socialt og spillemæssigt.

Kompetencer

Udvalget indgår i Vestfyns Golfklubs organisation med reference til den bestyrelsesansvarlige for klubber i Klubben. Udvalget konstituerer sig selv, og er selvsupplerende. En gang årligt afholdes evaluerings- og planlægningsmøde. Til mødet deltager, foruden udvalgets medlemmer, bestyrelsens repræsentant for klubber i Klubben og Vestfyns Golfklubs daglige leder.
Formanden for udvalget indkalder ovennævnte, hvis der er behov for det.

Opgaver

Formanden fordeler udvalgets opgaver og koordinerer i samarbejde med daglig leder indføringen af nye medlemmer. Formanden deltager i årligt planlægningsmøde med øvrige fynske klubber.

Udvalgets opgaver fordeles som følger:

Tirsdagsgolf

 • Forestå afviklingen af Tirsdagsgolf, herunder.:
 • Bemanding af “buret”
 • Scorekort udskrives forud for matchen
 • Der indsættes et regelspørgsmål på scorekort
 • Sammensætte hold
 • Indberette i Golfbox efter spillet, så spillernes handicap justeres efter gældende regler
 • Præmieudregning
 • Planlægge tirsdagsmatch med gunstart og spisning hver den første tirsdag i måneden inkl. præmieoverrækkelse
 • Informere om deltagelse i Kanin-,Superkanin- og Regionsturneringer mv.

Kanin- og Superkaninlederarbejdet

 • Ved hjemmekampe at sørge for den praktiske afvikling, herunder.:
 • “Sætte hold” og sørge for bespisning
 • Kaninlederen kontakter ca. 3 dage før matchen udeholdets ledere
 • Ved udekampe at “sætte holdet” og være praktisk hjælp ved selve matchens/turneringens afslutning
 • Alle spillere/deltagere skal deltage i spisning, både ude og hjemme (obligatorisk)
 • Udvalgets medlemmer og handicapspillernes opgave er, at indføre nye medlemmer i etikette, spil på banen, hastighed, regler i praksis m.v. ved spil på 9-huller på stor bane.

 

Revideret og godkendt af udvalget, marts 2023.