Torsdagsherrer

Torsdagsherrernes bestyrelse 2023

Ansvarlig for registrering af resultater

Ansvarlig for registrering af resultater

Ansvarlig for hjemmeside og kontakt til VFG’s bestyrelse

 • Skal det være dig ?
 • Tlf.nr: 6372 1920
 • E-mail:info@vestfynsgolfklub.dk

Komiteen har fordelt opgaverne mellem sig således:

Esben Houmann:

 • GolfboxAdm. & indtastning
 • Deltage i indhentning af tilbud på vin til præmier

Thomas Rosager:

 • Deltager i vinpræmiekøb
 • Hjælp ved arrangementer

Kim Haislund Olsen:

 • Administrator af facebookgruppen
 • Køb og bestilling af menuer til fællesarrangementer, (kvartal og afslutning).

Niels Killerup:

 • Regnskab og budget
 • Administrator af facebookgruppen
 • Orientering og kommunikation

 

Agenda for Torsdagsherrer i Vestfyns Golfklub.
Klubben mødes hver torsdag fra medio april til udgangen af september. Der spilles under sportslige
vilkår en tællende match, hvor der efter spillet er plads til hyggeligt samvær til fremme for det
sociale liv i klubben.
Torsdagsspillet er for alle herrer over 20 år med et handicap på maximalt 54,0.
Der spille i 2 rækker – A og B. I A rækken spilles fra 0,0 til 21,0 og i B rækken fra 21,05 til 54,0.
En spiller kan ikke skifte række, men skal spille hel sæsonen i den række, han er startet i.
De spillere, der spiller Torsdagsgolf, skal være tilmeldt matchen i Golfbox, og holdene skal være på
MINIMUM 2 spillere og MAXIMUM 4 spillere.
Der spilles 18 hullers matcher, hvor der veksles mellem SLAGSPIL i den ene uge og
STABLEFORD i den efterfølgende uge.

Pointsystem gældende i 2023.
Der gives point i hver spillerunde på 15, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 points til de 10 bedst placerede og 1
point til alle øvrige som mødepoint. Placeringer udregnes efter det ”Matematiske system”, som det
er i Golfbox. Altså med kun én spiller i hver placering.
Der spilles torsdage med starttider kl. 08.30 – 09.00 – 09.10 – 09.20 og eftermiddage kl. 16.00 –
16.10 – 16.30 – 17.00 og 17.10.
Ved de sene starttider bør man sikre sig, at der er medspillere til matchen.
Den enkelte spiller bekræfter selv sit fremmøde til matchen, og udskriver sit scorekort.

Spilregler.
Generelt er alle torsdagsmatcher i sæsonen tællende til ”Mesterskabet”. Dog kan den enkelte spiller
kun få points for 21 spillede matcher. Det betyder, at hvis du spiller mere end 21 matcher,
fratrækkes du det antal matcher med den dåligste score, som du spiller ud over de 21 gældende
matcher.
Altså : 1 til 21 matcher inklusive fratrækkes ingen matcher. Derefter fratrækkes 1 match for hver
match over 21.

Tilmelding til match.
Fremover kan man udlukkende tilmelde sig den enkelte match via Golfbox. Det er arrangeret
således, at man kan betale sit matchfee for hele sæsonen ved at indbetale et engangsbeløb til konto i
Totalbanken på konto 6880 1113363. Derudover er det muligt at betale for den enkelte match via
Golfbox. Begge indbetalingsbeløb offentliggøres ved info på opslag inden sæsonstart.
Den senest gyldige tilmelding til matchen er Kl. 17.00 dagen før matchen.