Ændring / Opsigelse

Ændring eller opsigelse af medlemskab

Medlemskab kan iflg. klubbens vedtægter §4 opsiges/nedgraderes med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. januar eller 1. juli – se vedtægterne §4.

Det vil sige, ønsker du at melde dig ud / nedgradere dit medlemskab:

 • pr. 1. januar, skal opsigelsen/ændringen være os i hænde senest den 30. september
 • pr. 1. juli, skal opsigelsen/ændringen være os i hænde senest den 31. marts 

Evt. opsigelse SKAL være skriftlig og skal sendes på mail til info@vestfynsgolfklub.

Ved opsigelse af FLEX-medlemskaber efter 1. januar reduceres antallet af greenfee-billetter i forhold til det antal kvartaler, der er tilbage i sæsonen. Dvs. hvis du melder dig ud:

 • pr. 1. juli får du som FLEX 1 billet / som FLEX+ 3 billetter
 • pr. 1. januar næste år får du som FLEX 3 billetter / som FLEX+ 9 billetter

Greenfeebilletter udleveret i forbindelse med FLEX-medlemskab SKAL bruges samme år, som de er udleveret. Udløbsdato fremgår af billetterne.

DGU-FLEX og Støttemedlemskaber betales helårligt i januar måned og reduceres ikke i forbindelse med evt. udmeldelse pr. 1. juli.

Vær opmærksom på reglerne vedr. genindmeldelse – se vedtægterne §4

HUSK, Sekretariatet kan ikke afvige fra vedtægterne, og hvorend vi gerne vil hjælpe, kan vi ikke handle mod klubbens vedtægter, som er vedtaget på klubbens generalforsamling af klubbens medlemmer.

Ændrings- / Opsigelsesformular
  Udmeldelse af Vestfyns Golfklub
  Vi håber at du har haft en god tid i klubben, og du er selvfølgelig altid velkommen tilbage.
  Vi vil meget gerne høre hvad årsagen til din udmeldelse er, og kunne vi evt. have gjort noget anderledes, for at fastholde dig som medlem?
  Skriv meget gerne en kommentar til os i feltet Besked:
  Ved nedgradering af medlemskab, skriv da venligst i feltet Besked, hvilket medlemskab du ønsker at ændre til

  OBS: Ved udmeldelse af Vestfyns Golfklub opsiges Sæsonkort, Fynske Golf Oplevelser, Dobbeltdækker og evt. bagskab automatisk, men refunderes ikke. Vær derfor opmærksom på evt. leje af bagskabe, som opkræves helårligt pr. 1. april. Hvis du opsiger du dit medlemskab pr. 1. juli vil du blive opkrævet for et leje af bagskab for det kommende år - også selvom du er udmeldt pr. 1. juli.
  Opsigelse af tilkøbte aftale(r):
  Opsigelse af Sæsonkort til undervisning (opsigelse skal ske inden den 10 december for det følgende år)

  Opsigelse af FGO: (opsigelse skal ske inden den 10. december for det følgende år)

  Opsigelse af Dobbeltdækker: (opsigelse skal ske inden den 10. december for det følgende år)

  Opsigelse af Bagskab: (opsigelse skal ske inden den 10. december)

  Felter med * skal udfyldes