EGA Handicapsystem

Ændringer af EGA Handicapsystem

Der er ændringer på vej. EGA Handicapsystemet vil først blive opdateret, når vi har det endelige materiale fra DGU.

De væsentligste ændringer i EGA handicap systemet lyder således:

  1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72
  2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap
  3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen
  4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,4
  5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
  6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til. Før blev man justeret i forhold til medianen
  7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2)
  8. En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives

Du kan læse mere om ændringerne her EGA handicapsystemet 2016-2019

EGA Handicapsystem

Fra 2. juli 2012 skelner man mellem handicap og EGA handicap. Visse klubber vil forlange EGA handicap – også af greenfee gæster – hvis man vil spille på banen. Mens der fremover kræves EGA handicap, hvis man vil spille holdturneringer f.eks. regionsgolf i DK. Vestfyns Golfklub kræver ikke EGA handicap, og man kan derfor deltage i klubturneringer og spille på banen med ”normalt” handicap. (Download vejledningen her)

Regulering af handicap – se handicapreguleringstabellen her

Gruppe   Handicap      Bufferzone ved EDS   Bemærkning           
1 op til 4,4
2 4,5   til 11,4 2 point = 34 point
3 11,5 til 18,4 3 point = 33 point
4 18,5 til 26,4 4 point = 32 point Reguleres på 9 huller
5 26,5 til 36,0 5 point = 31 point Reguleres på 9 huller
6 37 og derover Reguleres på 9 huller

Gruppe 1

Ingen ændring i forhold til tidligere regler. Regulering kan kun ske efter tællende turneringer.

Gruppe 2 til 5

Kan IKKE reguleres ved private runder, men kun via runder i bl.a. klubturneringer og de interne klubber Tirsdagsklubben, Onsdagsklubben Onsdagsdamer og Torsdagsherrer (gælder ikke lørdags- damer og herrer). To gange pr. kalenderuge kan man dog via Ekstra Dags Scores (EDS) både på HJEMMEBANE og UDEBANE reguleres OP og NED. Ønsker man at benytte sig af EDS, skal dette meddeles medspilleren på første tee og noteres på scorekortet. Gælder ikke udenlandske baner. Alle skal senest 31.december indrapportere min. 4 scorekort – enten via EDS eller turneringer – for at kunne bibeholde sit EGA handicap. Dette gælder allerede fra 2012, så spillere, der vil bevare sit EGA handicap ind i 2013, skal indrapportere min. 4 scorekort inden 31 dec. 2012. Indrapporterer man mellem 4 – 7 scores/året beholder man det EGA handicap, man havde ved sæsonafslutning. Indleverer man mere end 8 tællende scores/året reguleres man op eller ned til den nye sæson efter EGAs standarder. Man kan dog højest reguleres OP med to slag/år, mens stabile spillere og spillere i fremgang kan forvente en sænkelse af handicappet. Indrapporterer man ikke min. 4 scorekort, mister man sit EGA handicap. Dette kan erhverves igen ved at aflevere 3 scorekort via EDS el. turneringer i løbet af 6 uger.

Gruppe 6

Kan reguleres i private runder og på 9 huller ved at meddele markøren, at runden skal være tællende. Man reguleres ned, hvis man opnår mere end 18/36 point. Der indføres desuden nye konverteringstabeller for disse spillere, hvilket kan betyde, at man får nyt handicap pr 2. juli 2012.

Indrapportering af scorekort

Spilleren indtaster selv sine resultater på Golfbox, og markøren skal bekræfte. Dette kan ske på skærmen i klubhuset eller via egen computer. Har man ikke internetadgang, kan scorekortet afleveres til hjemmeklubben, der udregner og regulerer nyt handicap via Golfbox. Se vejledning ved skærmen i klubhuset.

Bufferzone i turneringer

Fremover skal klubkontoret tage højde for specielle forhold f.eks. pga. dårligt vejr ved hver turnering, inden bufferzonen afgøres. Man kan derfor ikke på forhånd vide, hvorvidt man med f.eks. 33 point befinder sig indenfor eller udenfor bufferzonen. 1. juli 2012 Handicapkomitéen