Torsdagsherrer

Torsdagsherrernes bestyrelse 2020

  • Kasserer
  • John Johansen
  • Tlf.nr: 2812 0500
  • E-mail: jj@dkflag.dk

Torsdagsherrerne er en officiel klub i Vestfyns Golfklub, og hører under klubbens turneringskomité. Herrer på min. 20 år med officielt max handicap på 46 kan deltage.

Klubben mødes hver torsdag, og spiller under sportslige og sociale vilkår en tællende match, hvor der efter spillet er plads til hygge til fremme for det sociale klubliv. Sæsonen løber fra ca. medio april til udgangen af september. Spillere med max handicap 46 fra andre klubber kan deltage som gæst mod betaling af match- og greenfee, og kan således også vinde præmier.

Der spilles i 2 rækker, som er A rækken med handicap 0 – 19.6, B rækken med handicap 19.7 – 46.  En spiller kan ikke skifte række, men skal hele året spille i den række, som han startede i. På et hold, der spiller Torsdagsherrer, skal der altid være min 2 spillere, som er tilmeldt matchen. Der spilles 18 hullers matcher, skiftevis mellem slagspil og stableford. Under særlige omstændigheder (f.eks. sidst på sæsonen) kortes matchen ned til 9 huller. I disse tilfælde anbefales det for at undgå misforståelser, at spillere med handicap under 11,5 spiller alle 18 huller, hvis man har spillet de første 9 huller lig med eller bedre end handicap. Dette for at undgå, at matchledelsen indstiller til skønsmæssig nedsættelse af handicap til handicapkomitéen.

Der gives point for hver spillerunde, hhv. 7, 6, 5, 4, 3, 2 til de seks bedste scores, så alle med samme score får samme point i hver række. Alle øvrige deltagere får et point. Der uddeles præmier for hver torsdag i perioden, for første og anden plads. Endvidere uddeles der præmier for tættest flaget på hul 1 og 14. Ovenstående gælder for begge rækker. Ved sæsonafslutningen bliver spilleren fra hver række med flest samlede point kåret som årets vinder. Præmier skal afhentes inden den 1. December, uafhentede præmier tilfalder Torsdagsherreklubben.

Der spilles torsdage med lodtrækning kl. 9.00 (starttider kl. 9.00 – 9.10 – 9.20) og igen kl. 16:00 (starttider kl. 16:00 – 16.10) og igen kl. 17.00 (starttider kl.17.00 og 17.10). Der gøres opmærksom på, at uden for nævnte tidspunkter, har man ikke fortrinsret på banen. Spiller man udenfor nævnte tidspunkter, booker man selv tid og bekræfter ved ankomst i klubhuset.  Tilmelding til matchen på Golfbox.

Spillere der starter sent, anbefales at sikre sig, de har nogen at spille med. Summen af et holds antal tildelte slag må max være 90 – dog undtaget sidste hold. Overtrædelse medfører tab af placering i dagens match. Der vælges en turneringsleder ifm. afslutningsmatchen. Turneringsledelsen er en del af klubbens turneringslederforum.

Torsdagsherrer

Almindelig orientering og program for 2020

I år bliver det 26 aktive torsdage uden sommerferie + sommermatch 27. juni og afslutning fredag den 2. oktober.

Alle torsdagsrunder i sæsonen er tællende til “mesterskabet”. Dog kan hver spiller maximum få point for 21 runder. Det betyder, at hvis du spiller mere end 21 runder, fratrækkes du det antal runder (med dårligste score), som du spiller mere end de 21.

  • 1-21 runder – 0 runder fratrækkes
  • 22 runder – 1 runde fratrækkes
  • 23 runder – 2 runder fratrækkes
  • 24 runder – 3 runde fratrækkes
  • 25 runder – 4 runder fratrækkes
  • 26 runder – 5 runder fratrækkes

Eksempel:
Du har spillet 23 runder.
Du skal fratrækkes de 2 dårligste runder.
Du har 6 runder, hvor du har fået 1 point pr. runde.
Du fratrækkes 2 point af din samlede score.

Vi vil endvidere søge at reducere sensommerens antal af 9 – huls matcher så meget som muligt, her kan der blive tale om, at vi må flytte dagens sidste starttidspunkt en eller to gange, for at undgå at spille de sidste huller i mørke.

VIGTIGT

Fremover skal man tilmelde sig Torsdagsherrer via Golfbox, hvor matchfee, 30 kr., bliver opkrævet.  Spillere uden Visa/Dankort kan betale matchfee i receptionen, og skal tilmeldes matchen der.

Spiller, som ikke tilmelder sig på Golfbox, men afleverer sit scorekort, får ikke sin score registreret.
Husk, at udskrive scorekort via Golfbox, så der altid spilles med det korrekte handicap.

Torsdagsherrer er tællende match. Alle matcher bliver registreret i Golfbox, og lægger resultater på VFG hjemmeside, hvor alle kan følge udviklingen af placeringer. Resultater kan ses på VFG hjemmeside under Torsdagsherrer.

Lørdag 27. juni afholdes der Sommermatch, med gunstart og spisning bagefter. Og vi fortsætter med Torsdagsherrer i juli måned. Vi vil ikke have vores faste tider i juli måned, derfor skal man selv bestille tid på Golfbox. Sørg for at have nogen at spille med.

Sæsonen slutter med Pro/Am golf fredag d. 2. oktober med samlet start kl. 16.00 efterfulgt af den traditionelle fællesspisning og præmieuddeling.